Performance Setting

XLR端子
https://zh.wikipedia.org/wiki/XLR%E7%AB%AF%E5%AD%90

設備:laptop
聲音輸出設備 (音效卡廠牌型號):RME babyface
聲音輸出規格(音源線):XLR x 2 (Phone Jack 6.3x 2)
控制器/效果器:『mackie mix8』 or 『Boss BX-8 8 Channel Stereo Mixer』
桌子:單張預計76cm x 180cm x 90(h)